PERCEPTION

Alla företag kan behöva vrida och vända på tankar, begrepp och syn på saker som man är vana vid i hanteringen av marknad, produkter, tjänster och kunder. En konkurrensfylld världsmarknad gör sig alltid påmind. Ett exempel är produkter som förbättras, en produkt som är standard och kan behöva omdefinieras i sin presentation. Kort sagt; att se välkända saker på nytt sätt.

PAKETERING

Allt är paket. Paketering av koncept som skall bli mer begripliga, tilltalande, särskiljande och säljande. Ompaketering av tjänster/hanteringar mot kund. Paketering av intern och extern information för att särskilja från, eller till för att göra beslut och funktion tydligare. Samt ompaketering av det man tillverkar, erbjuder eller den service man ger. Nya idéer måste paketeras så att de både passar in och sticker ut på lämpligt sätt.  

PLANTERING

Plantering är marknadsföring och förändring i sin mjukaste form. Både för internt och externt bruk. Effektivt eftersom mottagarna hjälper till att sälja till sig själva, förstår saker bättre så att de kan förklara tydligare för andra. För att sprida en idé, tanke eller förändring krävs en bra strategi så att fröet gror i medvetandet hos dem det skall nå. Enklare uttryckt; de ord och meningar som förklarar, försvarar, säljer eller utvecklar.